Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

anuluj
0032 56b0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoko soko
anuluj
Czuję, że przepaść między nami powiększa się coraz bardziej. Wkrótce nie zdołamy już się dosięgnąć.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
anuluj
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
anuluj
Często wydaje nam się, że najlepsze relacje to te, które zawsze były nieskazitelne, nigdy nie zostały wystawione na próbę, w które nigdy nie zwątpiliśmy. Takie relacje, w których po prostu zawsze czuliśmy się komfortowo i w miarę bezpiecznie, czyli na ogół takie, które nie wymagały od nas poświęceń, zastanowienia, dawania drugiej szansy, ale i przyznania się do winy. Kontakt, o który czasem trzeba zabiegać i który wymaga od nas więcej zaangażowania i wysiłku uznajemy za wadliwy, a z tego, co wadliwe najlepiej zrezygnować. A może raczej najłatwiej.
Bo jeśli ktoś raz nas zranił, zawiódł nasze zaufanie, zawiódł na jakimś polu albo nawet po prostu zrobił coś nie po naszej myśli, to pewnie zrobi przy najbliższej okazji to samo. Po co się więc starać to wadliwe naprawić, skoro kolejnym razem może nas kosztować tyle samo bólu, łez i rozczarowań, czy złości, że nie jest tak, jak my chcemy, a to przecież jedyna słuszna droga dla tej relacji, prawda?
Nieprawda. Bo czy nie lepiej świadczy o nas to, że jesteśmy w stanie przyznać się do błędu i przeprosić lub przeprosiny przyjąć i wybaczyć, starać odbudować zaufanie i walczyć o siebie nawzajem?
Może nie o wszystkich i nie we wszystkich okolicznościach warto walczyć, to prawda. Ale jeśli straciłeś lub wydaje Ci się, że tracisz ze swojego życia osobę, z którą relacja jest dla Ciebie czymś wyjątkowym, pełnym wspólnych momentów, kiedy myślałeś, że życie potrafi być naprawdę piękne, bez której nie osiągnąłbyś tego wszystkiego, co masz, nie przeszedłbyś przez to wszystko, co Cię doświadczało i bez której nie byłbyś tym samym człowiekiem, to nie powinieneś dać jej tak po prostu odejść. W życiu spotykamy tysiące osób, ale tylko kilka zapamiętasz na zawsze. Jeśli czujesz, że to jest taka osoba, to zrób wszystko, żeby nie była tylko epizodem.
— "Jakieś obce znów głosy podpowiadają mi bzdury."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
anuluj
5900 ad0f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
anuluj
7713 1f3a 500
Comet (2014)
Reposted fromfantom fantom viamefir mefir

February 08 2019

anuluj
Jeśli naprawdę ci na kimś zależy, pozostawisz mu swobodę działania, choćby to działanie było nie po twojej myśli. Jeśli naprawdę kogoś kochasz, pozwolisz, by złamał ci serce.
Reposted fromlabellavita labellavita viagalaxys galaxys
anuluj
1551 c9e5
Reposted fromojkomena ojkomena viagalaxys galaxys
anuluj
9693 38d9
Reposted fromyoungblood youngblood viagalaxys galaxys
anuluj
0142 8c29 500
Reposted fromgalaxys galaxys
anuluj
Często najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest nieuświadamianie mężczyźnie, że zajmujesz się jego rozwiązaniem. Jeśli zrywając z rutyną, staniesz się mniej dostępna i mniej przewidywalna, to go przywoła do porządku. 
— ZASADA ATRAKCYJNOŚCI NR 92
Reposted fromgalaxys galaxys
anuluj
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— jakie to prawdziwe.
Reposted fromorchis orchis viagalaxys galaxys
anuluj
5328 bd78 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viagalaxys galaxys

February 07 2019

anuluj
9627 289d
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viaforgoodandforbad forgoodandforbad
anuluj
3476 f345 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin
anuluj
2248 c800 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
anuluj
5850 eb64
anuluj
3418 640c 500
Reposted fromhare hare viatrytorunaway trytorunaway
anuluj
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl