Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

anuluj
4636 b1b8
Reposted fromasalluhi asalluhi viabeckycue beckycue
9127 a47d 500

candlejack:

THIS CAT IS SO SYMMETRICAL

Reposted fromtron tron viabeckycue beckycue
anuluj
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie "Czekam w samochodzie". Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viabeckycue beckycue
anuluj
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn "Pelikan. Opowieść z miasta"
Reposted fromtomowa tomowa viabeckycue beckycue

September 12 2017

6580 f1bb 500
Reposted fromidiod idiod viamegadeth megadeth
anuluj
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromaggape aggape viamadeliine madeliine

August 21 2017

anuluj
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamalinowowa malinowowa
9591 ca4a 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viamalinowowa malinowowa
anuluj
Reposted fromjasminum jasminum viamalinowowa malinowowa
0433 0364 500

velken:

fymenhera:

Friendly reminder how to actually use band aids on fingertips because we see people doing it wrong all the time.

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viamalinowowa malinowowa
anuluj
9924 580f
how to tell if your cat is jewish
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viamalinowowa malinowowa
anuluj
6838 ed9e
Reposted fromkarahippie karahippie viamalinowowa malinowowa
anuluj
Reposted fromkonnex konnex viamalinowowa malinowowa
4521 55a0 500
Reposted fromtwice twice viamalinowowa malinowowa
anuluj
1308 ff3a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamalinowowa malinowowa
anuluj
anuluj
Reposted frombluuu bluuu viamalinowowa malinowowa
anuluj
5548 13c5
Reposted fromspring-flow spring-flow viamalinowowa malinowowa
5107 1fb1
Reposted fromunco unco viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl