Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

anuluj
0262 5a47 500
Reposted fromluron luron via777727772 777727772
anuluj
5889 a05f 500
Reposted from777727772 777727772
anuluj
9319 82d9
Reposted frommesoute mesoute via777727772 777727772
anuluj
8663 73d2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

March 22 2018

anuluj
Nie wiem co mnie bardziej przeraża, zobaczyć Cię ponownie czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
Reposted fromniewychowana niewychowana
anuluj
1147 7ba0
Reposted byBrainy Brainy
4095 29d8 500

szklanaryba:

Przepadam. Niknę spokojnie, z dystansem.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaflesz flesz

March 20 2018

anuluj
Prawdopodobnie w taki sposób ona odejdzie. Wysoce możliwe,że on to zrozumie dopiero później. Gdy jej już nie będzie. Być może później nastąpi po kilku tygodniach,być może nigdy.

Gdzie kończy się cierpliwość? Jest ona liczona w ilości łez,które spływają po policzku, czy ilości zgubionych kilogramów? Gdzie kończy się miłość a zaczyna naiwność? Jej wymiarem jest ilość nieprzespadnych nocy, czy niespokojnych dni?

Nie można się odizolować od uczucia ale nie można rownież dać się mu zniszczyć.


<!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_180320_231449_703.sdoc-->
anuluj
8582 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflesz flesz
anuluj
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viaflesz flesz
anuluj
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawstydem wstydem
8604 d0ef
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viawstydem wstydem
anuluj

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaendlessmemories endlessmemories
anuluj

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

March 18 2018

anuluj
6482 346d
Reposted fromwdzienniku wdzienniku
anuluj
0863 d8b6 500
anuluj
anuluj
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
anuluj
anuluj
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl