Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

anuluj
Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd. 
— "Wyśnione miłości" (2010)
anuluj
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viasavanna savanna
anuluj
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromvith vith viasavanna savanna

May 15 2017

anuluj
Nie wolno sobie życia spaprać z powodu jakiegoś romansu. Trzeba być mądrym.
— Elias Canetti
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasavanna savanna

May 06 2017

anuluj
3265 bb4d
Reposted fromnebthat nebthat viakassiarzyna kassiarzyna
anuluj
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner "Dzikie palmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasavanna savanna
anuluj
7115 e90f 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianezzmusic nezzmusic
anuluj
Reposted fromdesigner designer viaaynis aynis
1876 f202
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch vianivea nivea
anuluj
7440 5bad
Reposted fromNicinic Nicinic vianivea nivea
anuluj
Reposted fromhysterie hysterie vianivea nivea
anuluj

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaEtien Etien
4658 6655 500
anuluj
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viazabka zabka
anuluj
8811 51e2
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viazabka zabka

May 04 2017

anuluj
2400 3ff1
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaEtien Etien
anuluj
Reposted fromlordminx lordminx viaEtien Etien
anuluj
8440 6c57 500
anuluj
7663 da33
Reposted frompea-pea pea-pea viaEtien Etien
anuluj
3078 2883
Reposted frommisterpeter misterpeter viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl