Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

anuluj
7987 bbc8
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
anuluj
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaksiezycowam ksiezycowam
anuluj
6699 b81c
Reposted fromthemidnight themidnight
anuluj
anuluj

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viamoglismywszystko moglismywszystko
anuluj
2401 c3fd 500
Reposted from1923 1923

January 13 2018

anuluj
anuluj
(Rajska depesza) 
Jabłek nie jadam.
Zmądrzałem. Adam.
— Jan Sztaudynger
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon
anuluj
9793 1f3a
Reposted from777727772 777727772
anuluj
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via777727772 777727772

January 12 2018

anuluj
5741 52e4 500
Reposted byPaintedinred Paintedinred
anuluj
4674 0663
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
anuluj
2510 573a
Reposted frombuddhablink buddhablink viaprzemeksic przemeksic
9414 12be
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaprzemeksic przemeksic

January 11 2018

anuluj
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaapeee apeee
anuluj
Właśnie w ten sposób rodzi się przebaczenie. Nie w hucznym objawieniu, lecz z bólem, który zabiera swe manatki, pakuje się i bez urzeczenia odchodzi niepostrzeżenie w środku nocy.
— Khaled Hosseini
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viaapeee apeee
anuluj
anuluj
6662 2c20 500
Reposted from777727772 777727772 viamalinowowa malinowowa
7866 3996 500

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen viadead-zireael dead-zireael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl